Jaren 1920 - 1995

De huizen tussen 1920 en 1995 zijn relatief lastig aardgasloos te renoveren. De karakteristieken van de bouw bemoeilijken de renovatie, en achterstallig onderhoud vormt in deze groep ook geregeld een belemmering. In deze categorie vallen bijvoorbeeld de jaren ’30 en jaren ’70 wijken.

Om een prijstechnisch interessant aanbod te kunnen doen werkt het Energiedienstenbedrijf samen met Raab Karcher, regionale bouwers en installateurs en Hogeschool Utrecht aan concepten voor het wijkgericht, gasloos renoveren van deze specifieke woningtypen.

Renovatieconcept Raab Karcher

Raab Karcher heeft een renovatieconcept ontwikkeld om woningen tussen 1960 en 1985 voor een bedrag onder de € 25.000,- aardgasloos te renoveren. Dat is voor deze categorie woningen een doorbraak omdat deze propositie via het Nationaal Warmtefonds langjarig te financieren is.

Het is een all electric oplossing die vooral interessant is op plaatsen waar geen warmtenet wordt aangelegd. Het is ook mogelijk om vanuit deze propositie alleen een isolatieaanbod te doen voor woningen die wel op een warmtenet worden aangesloten. Dit is een aanpak die ook bouwers en installateurs uit de regio goed kunnen uitvoeren. Wij verwachten dit aanbod in het tweede kwartaal van 2021 in Gooi en Vechtstreek te kunnen uitrollen. Een Individuele woningeigenaar kan uiteraard nu al geholpen worden via het Duurzaam Bouwloket.