Energiedienstenbedrijf
Gooi en Vechtstreek

Monumenten

Gooi en Vechtstreek kent vele monumentale woningen. De bouwkundige uitdagingen, regelgeving én esthetische overwegingen maken een duurzame renovatie voor monumentale panden extra complex.

Om eigenaren van monumenten te helpen werkt het Energiedienstenbedrijf samen met de regio Gooi en Vechtstreek en het Duurzaam Bouwloket aan voorlichting over de energetische renovatie van monumenten. In 2021 wordt stapsgewijs een pool van gespecialiseerde bedrijven opgezet.

De Groene Menukaart & bedrijvenpool

De regio Gooi en Vechtstreek heeft door adviesbureau De Groene Grachten zeven maatwerkadviezen voor monumenteigenaren laten maken. Deze vormen de basis voor de online tool De Groene Menukaart Gooi en Vechtstreek voor twee typen veelvoorkomende woningen: de historische arbeiderswoning en de Gooise villa. De menukaart is als voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor iedere monumenteigenaar op www.degroenemenukaart.nl.

Om eigenaren van monumenten ook te helpen met daadwerkelijk renoveren van hun pand zet het Energiedienstenbedrijf een pool van bedrijven op die zijn gespecialiseerd in het verduurzamen van historische gebouwen. Vanaf februari 2021 zijn de eerste bedrijven beschikbaar.

 

De Groene Menukaart