Nieuws

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is een uniek samenwerkingsverband van Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, bouw- en installatiebedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Alle partijen werken individueel en met elkaar aan het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van hun huis. 

Tool online voor historische woningen

Geplaatst op 11 december 2020

De Groene Menukaart voor de regio Gooi en Vechtstreek staat online! Dit is een virtueel stappenplan voor het verduurzamen van historische arbeiderswoningen of monumentale Gooise villa’s.

Zij kunnen zich laten inspireren door ruim zeventig maatregelen waarmee ze hun pand kunnen verduurzamen. De Groene Menukaart geeft ook inzicht in financieringsmogelijkheden, landelijke en gemeentelijke subsidies, mogelijke besparingen en vergunningen.

De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek staan gezamenlijk voor de uitdaging om de ca. 2750 Rijks- of gemeentemonumenten in de regio te verduurzamen. Tegelijkertijd willen steeds meer eigenaren van historische gebouwen en monumenten aan de slag met verduurzaming. Vaak wordt gedacht dat er bij monumenten niks mag en kan, is het onduidelijk welke duurzame mogelijkheden er zijn, en welke invloed dit heeft op de uitstraling van het pand. Ook is het lastig om uit te zoeken welke financieringsmogelijkheden er beschikbaar zijn, regionaal en landelijk. Het verduurzamen van historische panden vraagt om een andere aanpak dan bij bijvoorbeeld nieuwbouw.

‘Het energieneutraal maken van een rijksmonument is een bijzondere uitdaging. Dagelijks bewonderen voorbijgangers ons monument. We houden het graag in stand, maar dragen ook graag bij aan het verduurzamen van het pand. Dat is een ingewikkeld project en dat kunnen we niet alleen,’ aldus een woningeigenaar.

Twee veelvoorkomende typen monumenten

Om eigenaren van monumenten en andere historische panden op weg te helpen heeft de Regio Gooi & Vechtstreek, in samenwerking met adviesbureau De Groene Grachten, een Groene Menukaart ontwikkeld voor twee veelvoorkomende typen panden in de regio: de monumentale arbeiderswoning en de Gooise villa. In het voorjaar zijn na een oproep in de regio zeven panden geselecteerd voor een gratis adviestraject. De adviseurs van De Groene Grachten hebben voor deze monumentale panden onderzocht wat de duurzame verbeteringen zijn. Op basis van deze adviezen zijn de mogelijke maatregelen in kaart gebracht en verwerkt in de online tool.

De Groene Menukaart

Woningeigenaren vinden op De Groene Menukaart oplossingen voor isolatie, ventilatie, verwarming, elektriciteit, water en groen en quick wins. Behalve de technische haalbaarheid zijn ook de financiële en juridische haalbaarheid in kaart gebracht. Denk hierbij aan financieringsmogelijkheden en het aanvragen van vergunningen. Ook is het mogelijk om een snelle berekening te maken van de investering en besparing op CO2 en de energierekening op basis van vierkante meters.

Webinar voor monumenteigenaren

Om zoveel mogelijk monumenteigenaren op weg te helpen heeft de Regio Gooi en Vechtstreek in samenwerking met Groene Grachten op 10 december een Webinar voor huiseigenaren van historische panden gegeven. Bekijk het Webinar hier terug.