Nieuws

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is een uniek samenwerkingsverband van Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, bouw- en installatiebedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Alle partijen werken individueel en met elkaar aan het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van hun huis. 

"Iedereen moet meedoen"

Geplaatst op 1 november 2021

De rapporten over het klimaat die in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow zijn verschenen verontrusten ook de Huizense wethouder Bert Rebel. “Het is duidelijk dat er een tandje bij moet. Daar moet iedereen aan meedoen. Het kan niet alleen van de overheid komen.” Rebel verzorgt de opening van de Inspiratiebijeenkomst voor VvE’s op 10 november in Bussum.

Er ligt veel op het bordje van de wethouder. Zo is Huizen momenteel druk bezig met het opstellen van een transitievisie warmte. Eén van de vraagstukken is of alle gebouwen over kunnen schakelen op een aardgasvrije vorm. Rebel: “Dat vraagt een nieuwe rol voor de gemeente. We moeten nadrukkelijk samenwerken met alle partijen die daar betrokken bij zijn. Behalve om energiebesparing bij bedrijven en woningen gaat het ook om het verduurzamen van het eigen vastgoed.”

Regio

Regio Gooi en Vechtstreek is voor Huizen een belangrijk platform. “Samenwerking in regionaal verband is hard nodig, zeker bij de invulling van de RES (Regionale Energiestrategie). We kunnen daarbij leren en inspireren. Soms ook om dingen anders te doen dan andere gemeenten. Zo hebben wij niet gekozen voor duurzaamheidsleningen, maar voor het inzetten van subsidie voor isolatiemaatregelen”, aldus Rebel.

Betaalbaar

De Huizense wethouder begrijpt de roep om versnelling van de energietransitie, maar plaatst daar ook kanttekeningen bij. “We moeten bewoners in staat stellen om de juiste maatregelen te nemen. Daar is goede informatie voor nodig. Maar vooral moet het ook betaalbaar zijn. Het gaat om draagvlak én draagkracht.”

VvE’s

Rebel verheugt zich op de ontmoeting met de VvE’s op 10 november. “Fijn dat er al grote belangstelling voor is. Ik begrijp heel goed dat VvE’s worstelen met de materie van verduurzaming van hun complex. Goede informatie en ervaringen van andere VvE’s kunnen heel behulpzaam zijn. Mede door het Energiedienstenbedrijf bieden wij een aanpak op maat. Ik zou zeggen: grijp die handreiking.”