Nieuws

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is een uniek samenwerkingsverband van Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, bouw- en installatiebedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Alle partijen werken individueel en met elkaar aan het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van hun huis. 

VvE’s kunnen nu nog meer duurzame plannen realiseren

Geplaatst op 8 november 2021

Fiona Hamberg is sinds 2018 betrokken bij het Nationale Warmtefonds, dat op verzoek van de rijksoverheid is ingesteld om versnelling in de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. Zij is één van de sprekers op de Inspiratiebijeenkomst op 10 november.

Vele honderden VvE’s hebben contact met het Nationaal Warmtefonds om hun verduurzamingsprojecten te kunnen realiseren. Kennis en geld zijn vaak cruciale factoren voor het welslagen van projecten. Hamberg: “Bovenal is het van belang om draagvlak binnen een VvE te hebben, zeker omdat bij de meeste VvE’s minimaal twee derde van de betrokkenen akkoord moet gaan met een investering. Dat draagvlak kun je bereiken met het formuleren van een heldere toekomstvisie op het gebouw.” Ook ervaren of te verwachten problemen kunnen een drijfveer zijn voor verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan de snelle stijging van de gasprijs.

Hoger bedrag

Hamberg heeft goed nieuws voor de inspiratiebijeenkomst op 10 november. Het te financieren bedrag per appartementsrecht gaat binnenkort omhoog, van 25 duizend naar 30 duizend euro. “Hierdoor kan de VvE nog meer duurzame plannen realiseren!”

Slimme investeerder

Wie zich wil laten inspireren door goede ervaringen bij andere VvE’s, kan een kijkje nemen op https://www.energiebespaarlening.nl/vve/verhalen-slimme-investeerders