Nieuws

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is een uniek samenwerkingsverband van Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, bouw- en installatiebedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Alle partijen werken individueel en met elkaar aan het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van hun huis. 

“Verduurzaming net zo aantrekkelijk maken als een nieuwe IPhone”

Geplaatst op 8 november 2021

VvE’s van A tot Z ontzorgen, dat is de insteek van de dienstverlening van DVvE, de Duurzame Vereniging van Eigenaren. Stef Röell is directeur bij DVvE en een van de sprekers op de Inspiratiebijeenkomst voor VvE’s op 10 november in Bussum.

“DVvE  gaat VvE’s helpen bij de ondersteuning van plan- en besluitvorming richting verduurzaming. Persoonlijk contact en co-creatie met de VvE maar ook met betrokken bouwers vormen hierbij het uitgangspunt”, aldus Röell.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nog mee VvE’s gaan verduurzamen? Wat ziet hij als succesfactor? Röell kijkt onder andere naar de mate van professionaliteit bij VvE’s, de kwaliteit van de verduurzamingsscenario’s en de impact die deze hebben op onder andere de servicekosten. “Transparantie is heel belangrijk, de wensen van de woningeigenaren/bewoners moeten goed in beeld worden gebracht. Daarnaast is een heldere informatievoorziening in begrijpelijke taal noodzakelijk om voldoende draagvlak te vinden." Het klinkt misschien gek maar het helpt ook als er urgentie is.“Problemen met schimmel of met fijn stof zijn goede aanjagers om werk te maken van verduurzaming.”

Versnelling

Overal wordt de noodzaak van versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving onderstreept. Röell ondersteunt dat, het gaat hem nu allemaal veel te traag. “We moeten die energietransitie aantrekkelijk maken, visualiseren, goede voorbeelden presenteren. Een duurzamer complex moet net zo mooi en aantrekkelijk zijn als een nieuwe IPhone, keuken of badkamer. Maar ondertussen moeten we niet vergeten dat ook de bouwsector tijdig over voldoende uitvoeringscapaciteit beschikt.”