Energiedienstenbedrijf
Gooi en Vechtstreek

De organisatie

Het Energiedienstenbedrijf is een stichting met vertegenwoordiging vanuit de deelnemende partners in het bestuur.

De stichting wordt centraal gecoördineerd door een projectleider. De projectleider en het bestuur worden ondersteund door een communicatieadviseur en mogelijk op termijn een technisch adviseur.

De mensen

 

Ronald Cobben - voorzitter

Voorzitter Ronald Cobben is werkzaam als directeur van bouwbedrijf Mokveld Bouw en Onderhoud BV en daarnaast ook voorzitter van de afdeling 't Gooi en Omstreken van de brancheorganisatie Bouwend Nederland. 


Als bouwbedrijven in de Gooi en Vechtsteek werken we al enige tijd samen om het verduurzamen van woningen op de kaart te zetten. In het Energiedienstenbedrijf bouwen we dit uit met alle partners in de keten.’

 

Richard Borst – secretaris 

Richard Borst is directeur van Bouw- en Installatiemensen Gooi en Vechtstreek, het opleidingsinstituut voor de bouw dat is opgericht door bouw- en installatiebedrijven uit de regio.

De studenten die wij nu opleiden zijn van onmisbaar belang voor de energietransitie in de bouw. Met de samenwerking in het Energiedienstenbedrijf kunnen we de lessen uit de praktijk direct meenemen in het onderwijs, en vice versa.’ 

 

Fons Roeken – bestuurslid

Fons Roeken is werkzaam bij Schipper Installatie en Onderhoud BV. Vanuit het bedrijf heeft hij veel ervaring opgedaan in het toepassen van energiebesparende technieken zoals zonneboilers en warmtepompen.

‘Wij hebben de kennis en ervaring in huis over energiebesparende  installatietechnieken. Door deze te koppelen aan collega’s in het Energiedienstenbedrijf kunnen we integrale oplossingen bieden voor de woningeigenaar.’ 

 

Roderick Alberti – bestuurslid

Roderick Alberti is directeur Bedrijven bij Rabobank Gooi en Vechtstreek. 

‘Vanuit de Rabobank willen we als bankier van de energietransitie onze klanten helpen om stap voor stap hun huizen en bedrijven te verduurzamen.In het Energiedienstenbedrijf komt deze ambitie samen met ons lokale en regionale karakter.’

 

Rogier Laterveer – bestuurslid

Rogier Laterveer is docent/onderzoeker bij het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad van de Hogeschool Utrecht.

 ‘In mijn vakgroep werken docenten, studenten en bouwbedrijven met elkaar aan renovatieconcepten. De uitwisseling die hierdoor plaatsvindt, zoals ook in het Energiedienstenbedrijf, maakt het mogelijk om innovaties sneller door te voeren in de praktijk.’ 

Alfred De Kleermaeker - bestuurslid

Alfred De Kleermaeker is actief als registermakelaar in de gemeente Huizen en voorzitter van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A., afdeling Het Gooi.

"Mooi wonen in een groene woonomgeving kan alleen als we zuinig zijn met energie en de duurzaamheid van onze huizen verbeteren. Het Energiedienstenbedrijf kan daarbij helpen".

 

Herman Schotman - projectleider

Herman Schotman is zelfstandig organisatieadviseur en heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de opbouw van het Energiedienstenbedrijf. Hij vervult nu de rol van projectleider. 

'De samenwerking van private en publieke organisaties voor het verduurzamen van woningen in de Gooi en Vechtstreek is uniek. We hebben een gezamenlijk doel en daar werken we in het Energiedienstenbedrijf naartoe.' 

Alphons Rommelse - communicatieadviseur

Alphons Rommelse is communicatieadviseur bij het Energiedienstenbedrijf.

'Vanuit het Energiedienstenbedrijf willen we samen met allerlei partijen in de keten de communicatie met de woningeigenaren versterken. Want het is hard nodig om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.'