Energiedienstenbedrijf
Gooi en Vechtstreek

Over ons

De gebouwde omgeving in Gooi en Vechtstreek & Eemnes bestaat uit ca. 115.000 woningen en 30.000 bedrijven. Veel van deze huizen en bedrijfspanden zijn (nog) niet energiezuinig en kunnen met relatief simpele maatregelen worden verduurzaamd. Daarmee kan veel energie in de regio worden bespaard. 

Tegelijkertijd moeten de komende twintig jaar de gemeenten aardgasvrij worden. Daarvoor is een grootschalige aanpak nodig voor het duurzaam renoveren van woningen.  

Om bewoners van voorlichting tot uitvoering te ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis, werken energiecoöperaties, Duurzaam Bouwloket, bouw- en installatiebedrijven en kennisinstellingen in Gooi en Vechtstreek samen in het regionaal Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek.

 

Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek

De gemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek hebben het Energiedienstenbedrijf geiniteerd vanuit de wens om het verduurzamen van de gebouwde omgeving te versnellen. Het doel is, door partijen in de keten samen te brengen, te zorgen voor betrouwbare en hoogwaardige dienstverlening. 

Aan de vraagkant zijn de energiecoöperaties en het Duurzaam Bouwloket het startpunt voor huiseigenaren. Aan de aanbodkant worden regionale bouw- en installatiebedrijven betrokken bij de duurzaamheidsopgave: in bouwcoalities en achter het regionale energieloket. Daarnaast is er ondersteuning van bedrijven bij de om- en bijscholing van bouwpersoneel vanuit kennisinstellingen, brancheorganisaties en het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek. 

De organisatie en het bestuur

Het Energiedienstenbedrijf is een stichting met vertegenwoordiging vanuit de deelnemende partners in het bestuur. Het wordt centraal gecoördineerd door een projectleider met ondersteuning van een technisch adviseur en een communicatieadviseur. De samenwerkingsvorm wordt drie jaar lang vanuit de regiogemeenten en met cofinanciering vanuit de provincie Noord-Holland ondersteund in de opstartfase. Daarna wordt het een op zichzelf staande organisatie met eigen verdienmodel.

Maak hier kennis met het team van het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek >

Het bestuur is zoveel mogelijk een afspiegeling van de belangrijkste ketenpartners. Er is kennis van de installatie- en bouwbranche, opleiding, training en scholing, kennisinstituten en financiële deskundigheid. Inmiddels is ook een NVM-makelaar toegetreden tot het bestuur. Vanwege hun onafhankelijkheid maken Duurzaam Bouwloket en de stichting Energie Verbonden geen onderdeel uit van het bestuur. De samenwerking met DuBo is vastgelegd en geborgd middels een meerjarig contract. De samenwerking met Energie Verbonden is in juni 2021 vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.