Aardgasvrij en energieneutraal renoveren

De komende twintig jaar worden de gemeenten in Gooi en Vechtstreek aardgasvrij. Dit gebeurt stapsgewijs. Wanneer welke wijk aan de beurt is en wat per wijk de beste alternatieve warmteoplossingen zijn, wordt beschreven in de Transitievisie Warmte, een document dat iedere gemeente opstelt of inmiddels opgesteld heeft.

Voor de uitvoering van het aardgasvrij en energieneutraal renoveren van woningen starten we vanuit het Energiedienstenbedrijf met vier Product Marktcombinaties (PMC). De categorieën komen voort uit kenmerken van de woningen en beschikbare financiering. Iedere PMC heeft of krijgt een eigen bouwcoalitie om op grote(re) schaal te verduurzamen. Afhankelijk van de vraag kunnen er meerdere PMC’s worden ontwikkeld.

Vier Product Marktcombinaties

 1. Verenigingen van Eigenaren

Ons doel is om VvE’s in onze regio zo goed mogelijk te begeleiden bij het verduurzamen naar gasloze/ energieneutrale appartementen. Met een groep van gespecialiseerde onafhankelijke adviseurs, bedrijven uit de regio, kennisinstituten en een innovatieplatform van leveranciers ontwikkelen we verduurzamingsconcepten voor VvE’s. We geven voorlichting, adviseren en organiseren desgewenst de uitvoering en de financiering. Deze Product Marktcombinatie functioneert als een ‘one stop shop’- loket voor VvE’s. Zo bieden we de besturen van VvE's één aanspreekpunt voor het hele verduurzamingstraject.
Lees meer > 

2. Monumenten

Gooi en Vechtstreek kent vele monumentale woningen. De bouwkundige uitdagingen, regelgeving én esthetische overwegingen maken een duurzame renovatie voor monumentale panden extra complex. Om eigenaren van monumenten te helpen werkt het Energiedienstenbedrijf samen met de Regio Gooi en Vechtstreek en het Duurzaam Bouwloket aan voorlichting over de energetische renovatie van monumenten. In 2021 is een begin gemaakt met het stapsgewijs opzetten van een pool van gespecialiseerde bedrijven.
Lees meer >

3. Bouwjaren 1920 - 1995 

De huizen tussen 1920 en 1995 zijn relatief lastig aardgasloos te renoveren. De karakteristieken van de bouw bemoeilijken de renovatie. Achterstallig onderhoud vormt in deze groep ook geregeld een belemmering. In deze categorie vallen bijvoorbeeld de jaren ’30- en jaren ’70-wijken. Om een prijstechnisch interessant aanbod te kunnen doen, werkt het Energiedienstenbedrijf samen met  regionale bouwers en installateurs én Hogeschool Utrecht aan concepten voor het wijkgericht, gasloos renoveren van deze specifieke woningtypen. Het Energiedienstenbedrijf werkt samen met een professionele serviceprovider die deze concepten beoordeelt. Daarnaast zorgt  het EDB voor één aanspreekpunt en de energieprestatiegarantie. 
Lees meer >

4. Bouwjaren 1995 >

Woningen van na 1995 zijn kansrijk zijn voor een grootschalige aanpak. Ze zijn goed geïsoleerd en met installatietechniek gasloos en/of energieneutraal te renoveren zonder warmtenet. Daarom is deze categorie woningen in de regionale aanpak voor het Energiedienstenbedrijf aangemerkt als prioriteit. Er is inmiddels een project van start gegaan voor het aardgasloos renoveren van deze groep woningen.
Lees meer >