Projecten

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is een uniek samenwerkingsverband van Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, bouw- en installatiebedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Alle partijen werken individueel en met elkaar aan het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van hun huis. Op deze pagina staat een overzicht van de projecten die worden uitgevoerd. 

Verduurzamen van monumenten

In samenwerking met adviesbureau De Groene Grachten wordt gewerkt aan het verduurzamen van historische woningen. Er zijn maatwerkadviezen gemaakt en er is een online tool, de Groene Menukaart, ontwikkeld.

Om eigenaren van monumenten en andere historische panden op weg te helpen zijn in het voorjaar na een oproep in de regio zeven panden geselecteerd voor een maatwerkadvies. De adviseurs van De Groene Grachten hebben voor deze monumentale panden onderzocht wat de duurzame verbeteringen zijn. Op basis van deze adviezen zijn de mogelijke maatregelen in kaart gebracht en verwerkt in een online tool: De Groene Menukaart. De Groene Menukaarten zijn er nu voor twee veelvoorkomende typen panden in de regio: de monumentale arbeiderswoning en de Gooise villa. 

Woningeigenaren vinden op De Groene Menukaart oplossingen voor isolatie, ventilatie, verwarming, elektriciteit, water en groen en quick wins. Behalve de technische haalbaarheid zijn ook de financiële en juridische haalbaarheid in kaart gebracht. Denk hierbij aan financieringsmogelijkheden en het aanvragen van vergunningen. Ook  is het mogelijk om een snelle berekening te maken van de investering en besparing op CO2 en de energierekening, op basis van vierkante meters.

Vervolg in samenwerking met EDB

Er wordt momenteel onderzocht hoe de resultaten van de zeven maatwerkadviezen een vervolg kunnen krijgen in het regionale Energiedienstenbedrijf. 

Bekijk hier de Groene Menukaart >