Projecten

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is een uniek samenwerkingsverband van Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, bouw- en installatiebedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Alle partijen werken individueel en met elkaar aan het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van hun huis. Op deze pagina staat een overzicht van de projecten die worden uitgevoerd. 

Duurzame VvE

Duurzame VvE is een al langer lopend project om Verenigingen van Eigenaren te helpen op een slimme manier verduurzamen te koppelen aan onderhoud en beschikbare subsidies.

Het project bestaat uit een website voor de werving van VvE’s, een platform voor voorlichting en een adviesteam. Daar is recent een team van vier uitvoerende regionale bedrijven aan toegevoegd: Intersell, Slokker, Mokveld Bouw en Gijs van Cleef. Met deze regionale bouwbedrijven is in de context van het Energiedienstenbedrijf een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

In Gooi en Vechtstreek is er een werkvoorraad van 70 VvE’s. Voor vijf VvE’s ligt er nu een maatwerkadvies gereed voor besluitvorming en/of uitvoering. In afwachting daarvan zijn twee van de vier bedrijven, Mokveld Bouw en Gijs en van Cleef een pilot gestart met een Vereniging van Eigenaren aan de Banckertlaan in Hilversum. Hier wordt vanuit het Energiedienstenbedrijf ook een student HBO bouwkunde voor ingezet.

Bekijk hier de website: www.duurzame-vve.nl