Projecten

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is een uniek samenwerkingsverband van Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, bouw- en installatiebedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Alle partijen werken individueel en met elkaar aan het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van hun huis. Op deze pagina staat een overzicht van de projecten die worden uitgevoerd. 

Samenwerking met Werkgeversservicepunt G&V

Voor het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar functies in de energietransitie wordt een pilot gestart samen met het Werkgeversservicepunt Gooi & Vechtstreek.

Het doel is een leerervaring opdoen in het begeleiden van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat voor deze pilot minimaal 20 kandidaten/studenten geworven worden, waarvan er ongeveer 10 tot 15 een voorschakeltraject zullen starten. Dit zal een mix zijn van jongeren/voortijdig schoolverlaters, zij-instromers, personen met een Participatiewet-uitkering, personen die een WW-uitkering ontvangen en statushouders.

Het voorschakeltraject bestaat uit:

  • Oriëntatie op de sector / beroepen energietransitie d.m.v. excursies, bedrijfsbezoeken, kennismaken met diverse technieken en installaties (bijvoorbeeld de showroom van het Energiedienstenbedrijf G&V)
  • Werknemersvaardigheden gericht op werken in de bouw (o.a. cultuur)
  • Vaktaal
  • Veilig werken (VCA certificaat)
  • Technieklessen: theorie en praktijk, algemene technische vaardigheden, kennis van verduurzaming
  • Stage

Het voorschakeltraject wordt in samenwerking met bedrijven, het ROCvA en Bouw- en Installatiemensen Gooi en Vechtstreek ontwikkeld en start in 2021.