Vanaf jaren '95

Woningen van na ’95 zijn kansrijk zijn voor een grootschalige aanpak. Ze zijn goed geïsoleerd en met installatietechniek gasloos en/of energieneutraal te renoveren zonder warmtenet. Daarom is deze categorie woningen in de regionale aanpak voor het Energiedienstenbedrijf aangemerkt als prioriteit. Er is opdracht aan Klimaatmissie Nederland verleend voor het uitvoeren van een project voor het aardgasloos renoveren van deze groep woningen.

Pilotwijk in Hilversum

We zijn inmiddels gestart in Hilversum met Klimaatmissie Nederland. Er is in overleg met de gemeente gekozen voor de wijk ’t Hoogt in het Kruis als pilotwijk. Momenteel worden daar drie referentiewoningen opgemeten en hopen we een eerste modelwoning in 2021 te realiseren.

Tegelijkertijd maken we een communicatie-participatieplan en een planning om dit concept in alle wijken (van ’95-heden) in Gooi en Vechtstreek aan te bieden. We werken in de pilot samen met Energiecoöperatie Hilverzon die vooral de bewoners zullen ondersteunen in hun keuze.