Vanaf jaren '95

Woningen van na 1995 zijn kansrijk voor een grootschalige aanpak. Ze zijn goed geïsoleerd en met installatietechniek gasloos en/of energieneutraal te renoveren zonder warmtenet. Daarom is deze categorie woningen in de regionale aanpak voor het Energiedienstenbedrijf aangemerkt als prioriteit. Inmiddels is een project voor het uitvoeren van het aardgasloos renoveren van deze groep woningen van start gegaan.

Pilotwijk in Hilversum

We zijn inmiddels gestart in Hilversum. Er is in overleg met de gemeente gekozen voor de wijk ’t Hoogt in het Kruis als pilotwijk. Binnen deze wijk liggen de meeste kansen bij woningen aan het Acaciapark en de Kolhornseweg. Hallf november 2021 is een (digitale) bijeenkomst gehouden voor circa 15 geïnteresseerde bewoners, waarvan een deel nog in 2021 een adviesgesprek zal hebben. We hopen een eerste modelwoning in 2022 te realiseren.

Tegelijkertijd maken we een communicatie-participatieplan en een planning om dit concept in alle wijken (van 1995-heden) in Gooi en Vechtstreek aan te bieden. We werken in de pilot samen met energiecoöperatie Hilverzon die vooral de bewoners zal ondersteunen in hun keuze.