Verenigingen van Eigenaren

In Gooi en Vechtstreek is een ‘one stop shop’ energieloket voor Verenigingen van Eigenaren. Alles onder één dak: van werving en voorlichting tot intake, pre-scan, maatwerkadvisering, uitvoering en financiering. Het doel is om VvE’s vergaand te verduurzamen naar aardgasloos / energieneutraal. En dat met gelijkblijvende woonlasten voor de huiseigenaar. 

Het loket www.duurzame-vve.nl heeft een werkvoorraad van meer dan 70 VvE’s waarvan er vijf een maatwerkadvies hebben dat binnenkort in de Algemene Ledenvergadering besproken wordt. De verwachting is dat een aantal in 2021 start met de uitvoering. Er wordt samengewerkt met adviseurs van Seinenergie en regionale bedrijven zoals Mokveld Bouw, Gijs & Van Cleef, Intersell en Slokker.

De werkwijze

Een VvE die zich aanmeldt krijgt een intakegesprek om te bepalen of een adviestraject voor een vergaande renovatie op dat moment zinvol is. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de aanwezigheid van een goed meerjarenonderhoudsplan (MJOP), spaargeld, een goed bestuur en de splitsingsakte. VvE’s die hier nog een slag moeten maken worden verder geholpen door een VvE Platform en nieuwsbrief zodat ze aan de slag kunnen om deze belangrijke zaken te regelen.

VvE’s krijgen vervolgens een pre-scan. Dat is een schouw van de VvE en een kort verslag, en een gesprek over de mogelijkheden met het bestuur en de Algemene Leden Vergadering (ALV). Voor deze pre-scans heeft het Energiedienstenbedrijf in 2021 een gelimiteerd budget beschikbaar.

De ALV beslist vervolgens of men doorgaat en marktconform een maatwerkadvies laat maken. VvE’s die dat willen worden begeleid bij het offertetraject, de vergunningaanvraag, subsidieverlening en financiering bij het Nationaal Warmtefonds. De ALV beslist in alle gevallen zelf over de bedrijven die zij de renovatie laten uitvoeren. Het Energiedienstenbedrijf kan desgewenst met aangesloten en speciaal daarvoor opgeleide bouwers een aanbod doen.

Pilotproject Banckertlaan Hilversum